Четвер, 2020-02-27, 00:34:57
Вітаю Вас Гість
Головна | Реєстрація | Вхід
Лохвицьке медичне училище

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Положення про студентське самоврядування Докладніше...

 

Інформація про діяльність студентського самоврядування Докладніше...

 

Положення про педагогічну раду Докладніше...

 

Накази та рішення педагогічної ради Докладніше...

 

Правила призначення і виплати стипендій Докладніше...

Порядок використання коштів передбачених для надання матеріальної допомоги Докладніше...

 

Наказ про завершення навчання Докладніше...

 

Положення про організацію навчального процесу Докладніше...

 

Положення про відділення Докладніше...

 

Положення про виготовлення зразків документів про вищу освіту Докладніше...

 

Зразки документів про вищу освіту Докладніше...

 

Положення про переведення студентів на навчання за державним замовленням Докладніше...

 

 

     Методична робота є складовою частиною навчально-виховної діяльності Лохвицького медичного училища. Головне завдання методичної роботи полягає у забезпеченні додержання Державних вимог до акредитації спеціальності і вищого навчального закладу та виконанні Ліцензійних умов щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

     З метою забезпечення соціального замовлення на підготовку фахівців з урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог до компетентності і інших соціально важливих властивостей і якостей спеціаліста з боку держави та окремих замовників фахівців в училищі введені в дію Галузеві стандарти вищої освіти зі спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста галузі знань «Медицина». Педагогічний колектив училища перейшов на підготовку фахівців за відповідними навчальними планами і програмами та працює над вдосконаленням методів, методичних засобів, форм організації навчання відповідно до нових вимог.

     Основними напрямками методичної роботи в училищі є:

- поглиблення знань з теорії і методики навчання та виховання, психології, етики, естетики; поглиблення теоретичної підготовки з дисциплін та методики їх викладання;

- вивчення питань теорії і досягнень науки в галузі викладання дисципліни, володіння сучасною науковою методологією;

- освоєння методики викладання дисципліни; обмін досвідом через проведення відкритих занять;

- удосконалення методики використання наочних посібників, сучасних мультимедійних комплексів, дидактичних матеріалів;

- освоєння та практичне застосування теоретичних положень загальної дидактики, методів і прийомів інноваційної навчальної діяльності студентів;

- впровадження у практику роботи педагогічного колективу досягнень педагогіки, психології і окремих методик передового педагогічного досвіду;

- систематична інформація про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту та методики навчально-виховної роботи, вивчення відповідних державних і нормативних документів.

     Загальні функції методичної роботи:

     1. Діагностична, яка дає можливість виявити розрив між рівнем компетентності викладачів та вимогами до їхньої професійної діяльності на рівні встановлених державних стандартів.

     2. Відновлююча, яка передбачає поповнення та поглиблення знань відповідно до змін у змісті освіти.

     3. Коригуюча, яка передбачає внесення змін до науково-методичної інформації з у рахуванням нових психолого-педагогічних теорій.

     4. Компенсаційна, яка сприяє оновленню знань і вмінь педагогів відповідно до потреб життя.

     5. Прогностична, яка вимагає визначення знань та вмінь, необхідних педагогам в майбутньому.

     6. Моделююча, яка забезпечує розроблення перспектив і орієнтирів педагогічної діяльності.  

     Педагогічний колектив училища працює над методичною проблемою «Вітагенні технології компетентнісного навчання». В училищі створені і працюють 6 циклових комісій:

- циклова комісія загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін;

- циклова комісія природничо-наукових дисциплін;

- циклова комісія професійної та практичної підготовки хірургічного циклу;

- циклова комісія професійної та практичної підготовки терапевтичного циклу;

- циклова комісія професійної та практичної підготовки педіатричного циклу;

- циклова комісія кураторів груп.

     Щороку, перед початком занять, голови циклових комісій складають необхідну плануючу документацію. Засідання комісій проводяться щомісяця. На засіданнях обговорюються питання вдосконалення форм і методів навчальної роботи, застосування тих чи інших інноваційних педагогічних технологій, інтерактивних методик, сучасних технічних засобів навчання, методи контролю якості знань та результативність навчання; розглядається навчально-методична документація викладачів, проведення предметних тижнів, гурткова робота, робота з молодими викладачами і інші питання. Засідання циклових комісій завжди проходять жваво, в атмосфері професійної дискусії.

     Циклові комісії, які охоплюють дисципліни циклу професійної та практичної підготовки, включаючи цикл практичної підготовки, забезпечують розвиток у студентів професійного клінічного мислення і на його основі набуття ними необхідних навичок і вмінь професійної діяльності. Викладачі, члени цих циклових комісій, приймають участь в підготовці банку тестів «Крок М – Сестринська справа» і «Крок М – Лікувальна справа». Провідні фахівці – клініцисти готують студентів до участі у конкурсі фахової майстерності «Кращий за професією». Серед педагогів училища є лауреати Лохвицької районної премії ім. академіка І.Ф. Прокопенка в галузі освіти: викладач – методист вищої категорії, голова циклової комісії професійної та практичної підготовки терапевтичного циклу Овсянник А.М., викладач – методист вищої категорії, голова циклової комісії професійної та практичної підготовки педіатричного циклу Ніколенко А.М., викладач – методист вищої категорії, завідуюча відділенням Присяжна Н.П.

     Лохвицьке медичне училище входить до методичного обєднання викладачів медичних коледжів і училищ І – ІІ рівня акредитації Полтавської області. В рамках роботи методоб’єднання ми маємо нагоду перейняти передовий досвід своїх колег і показати в стінах нашого училища відкриті обласні заняття з різних дисциплін або відкритого виховного заходу, обмінятися думками про шляхи вдосконалення та уніфікації навчально-виховного процесу на теренах підготовки молодших спеціалістів в галузі медицини.

     Методичний кабінет училища надає методичну допомогу викладачам у підготовці до проведення лекційних, практичних, семінарських занять, різних видів семестрового контролю (заліків, диференційованих заліків, державної підсумкової атестації, комплексного кваліфікаційного екзамену), оформленні навчально-методичної документації, методичних рекомендацій, матеріалів позааудиторної самостійної роботи студентів та при підготовці до атестації. Методист забезпечує регулярне проходження викладачами училища курсів підвищення кваліфікації або стажування.

     Кращі зразки педагогічної творчості викладачів зібрані в методичному кабінеті. Тут працює постійно діюча виставка методичного забезпечення. Кабінет має у своєму розпорядженні інформаційні матеріали, друковані періодичні видання, збірники на електронних носіях з питань методики навчання і виховання студентів, майбутніх фахівців – медиків.

 

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтів - uCoz